BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN HÓC MÔN TP.HCM 2015-2019

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN HÓC MÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STTTÊN ĐƯỜNGĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ  
TỪĐẾN
12345
1ẤP DÂN THẮNG 1QUỐC LỘ 22GIÁP XÃ XUÂN THỚI SƠN             830
2ẤP DÂN THẮNG 2QUỐC LỘ 22HƯƠNG LỘ 60             830
3ẤP ĐÌNH 4 (TÂN XUÂN)TRUNG MỸ-TÂN XUÂNLÊ THỊ HÀ             520
4ẤP TAM ĐÔNGĐẶNG THÚC VỊNHKÊNH TRẦN QUANG CƠ             610
5ẤP THỐNG NHẤT 2 – NHỊ TÂN 1QUỐC LỘ 22NHÀ ÔNG MỘT EM             780
6BÀ ĐIỂM 12 (BÀ ĐIỂM)QUỐC LỘ 1ABÀ ĐIỂM 8             780
7BÀ ĐIỂM 2NGUYỄN THỊ SÓCĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG             830
8BÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM)NGUYỄN THỊ SÓCNGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG          1,040
9BÀ ĐIỂM 5NGUYỄN ẢNH THỦPHAN VĂN HỚN          1,040
10BÀ ĐIỂM 6NGUYỄN ẢNH THỦQUỐC LỘ 22          1,250
11BÀ ĐIỂM 7NGUYỄN ẢNH THỦQUỐC LỘ 22          1,560
12BÀ ĐIỂM 8PHAN VĂN HỚNQUỐC LỘ 22          1,820
13BÀ TRIỆUQUANG TRUNGNGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22)          3,120
14BÙI CHUNGUYỄN ẢNH THỦHỒ NGỌC CẨN          1,810
15BÙI CÔNG TRỪNGCẦU VÕNGNGÃ 3 ĐỒN          1,040
16BÙI VĂN NGỮNGÃ 3 BẦUNGUYỄN ẢNH THỦ          1,860
17ĐẶNG CÔNG BỈNHTRỌN ĐƯỜNG             600
18ĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 3 CHÙANGÃ 4 THỚI TỨ          1,170
NGÃ 4 THỚI TỨCẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)          1,040
19ĐỖ VĂN DẬYLÒ SÁT SINH CŨCẦU XÁNG          1,040
CẦU XÁNGNGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)             780
20ĐỒNG TÂMNGUYỄN ẢNH THỦQUỐC LỘ 22             940
21ĐÔNG THẠNH 2-2 (ĐÔNG THẠNH)ĐÔNG THẠNH 2-3AĐÔNG THẠNH 2             610
22ĐÔNG THẠNH 4-2 (ĐÔNG THẠNH)ĐẶNG THÚC VỊNHĐÔNG THẠNH 4             730
23ĐÔNG THẠNH 4-1 (ĐÔNG THẠNH)ĐÔNG THẠNH 4-2ĐÔNG THẠNH 4             780
24ĐƯỜNG 02 – ẤP MỚI 2TÔ KÝMỸ HUỀ             650
25ĐƯỜNG ẤP ĐÌNH 2TRUNG MỸBÀ TRIỆU             520
26DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 3 ÔNG TRÁCNGÃ 4 HỒNG CHÂU-QUỐC LỘ 22          1,040
NGÃ 4 HỒNG CHÂUTỈNH LỘ 14             650
TỈNH LỘ 14GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH             520
27ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 1
(ĐÔNG THẠNH)
ĐẶNG THÚC VỊNHHƯƠNG LỘ 80B             780
28ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 2BẾN ĐÒ THỚI THUẬNTRẦN QUANG CƠ             610
29ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 5ĐẶNG THÚC VỊNHHƯƠNG LỘ 80B             780
30ĐƯỜNG KP1-01
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NGÃ 3 VIỆT HÙNG)
Đ BÀ TRIỆU          1,560
31ĐƯỜNG KP1-02
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.KP1-01MƯƠNG TIÊU
(NHÀ ÔNG ÚT TRA)
          1,300
32ĐƯỜNG KP1-03
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NGÃ 3 ĐÌNH)
Đ BÀ TRIỆU          1,560
33ĐƯỜNG KP2-01
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NGÂN HÀNG THƯƠNG TÍN)
Đ LÝ THƯỜNG KIỆT          1,300
34ĐƯỜNG KP2-02
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.KP2-01MƯƠNG THOÁT NƯỚC
(NHÀ ÔNG HAI CHÂU)
          1,040
35ĐƯỜNG KP3-01
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NHÀ ÔNG HẢI)
HƯƠNG LỘ 60
(TRƯỜNG NGUYỄN AN NINH)
          1,300
36ĐƯỜNG KP3-07
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NHÀ ÔNG TƯ TRÚ)
HƯƠNG LỘ 60
(NHÀ ÔNG CHUYỂN)
          1,300
37ĐƯỜNG KP3-08
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT
(NHÀ ÔNG 2 ON)
NHÀ ÔNG LIA          1,300
38ĐƯỜNG KP8-15
(THỊ TRẤN HÓC MÔN)
Đ.LÊ THỊ HÀRẠCH HÓC MÔN          1,300
39ĐƯỜNG SỐ 1
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22NGUYỄN THỊ SÓC             780
40ĐƯỜNG SỐ 2
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22ĐƯỜNG SỐ 9 MỸ HÒA 2             780
41ĐƯỜNG SỐ 3NGUYỄN THỊ SÓCQUỐC LỘ 22             780
42ĐƯỜNG SỐ 4
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22HẺM CỤT MỸ HÒA 2             780
43ĐƯỜNG SỐ 5
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22ĐƯỜNG SỐ 8 MỸ HÒA 2             780
44ĐƯỜNG SỐ 6
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22HẺM CỤT MỸ HÒA 2 GẦN ĐƯỜNG SỐ 11             780
45ĐƯỜNG SỐ 7
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22HẺM CỤT GẦN ĐƯỜNG SỐ 11             780
46ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22NGUYỄN ẢNH THỦLÝ THƯỜNG KIỆT          1,400
LÝ THƯỜNG KIỆTNHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP             780
47ĐƯỜNG TÂN HIỆPTHỚI TÂY – TÂN HIỆP (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH)HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI)             650
48ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆPDƯƠNG CÔNG KHI             470
49ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP             700
50ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4             470
51ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆPDƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP)             650
52ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4ĐƯỜNG THỚI TÂY-TÂN HIỆP             610
53ĐƯỜNG TÂN XUÂN 2TRUNG MỸTÔ KÝ             520
54ĐƯỜNG TÂN XUÂN 6QUỐC LỘ 22TRUNG MỸ             520
55ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀIRẠCH HÓC MÔNĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN- THỚI TAM THÔN          1,170
56GIÁC ĐẠOTRUNG MỸ – TÂN XUÂNTHƯƠNG MẠI 1             840
57HÀ NỘINGUYỄN ẢNH THỦLÊ LỢI             780
58HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI)LÝ THƯỜNG KIỆTDƯƠNG CÔNG KHI          1,560
59HƯƠNG LỘ 60BNGÃ 3 LAM SƠNHƯƠNG LỘ 60          1,560
60HƯƠNG LỘ 80BNGUYỄN ẢNH THỦĐẶNG THÚC VỊNH             940
61KHU PHỐ 7-01 (THỊ TRẤN HÓC MÔN)NAM THỚI 1TRỌN ĐƯỜNG             940
62LÊ LAITRỌN ĐƯỜNG          6,230
63LÊ THỊ HÀTRỌN ĐƯỜNG          1,560
64LÊ VĂN KHƯƠNGCẦU DỪAĐẶNG THÚC VỊNH          1,820
65LIÊN ẤP 1-4 XẪ XUÂN THỚI THƯỢNGPHAN VĂN HỚNXUÂN THỚI THƯỢNG 2             560
66LIÊN ẤP NAM THỚI – THỚI TỨ XÃ THỚI TAM THÔNTRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀITRỊNH THỊ MIẾNG             780
67LIÊN ẤP THỚI TỨ TRUNG ĐÔNGĐƯỜNG LIÊN XÃ TT-TTTLIÊN XÃ THỚI TAM THÔN – ĐÔNG THẠNH             700
68LIÊN ẤP: 2-6-7 XÃ ĐÔNG THẠNHĐẶNG THÚC VỊNHHƯƠNG LỘ 80B             650
69LIÊN ẤP: 3-7 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNGPHAN VĂN HỚNTRẦN VĂN MƯỜI             570
70LIÊN ẤP: 5-7 XÃ ĐÔNG THẠNHĐẶNG THÚC VỊNHHƯƠNG LỘ 80B             780
71LIÊN XÃ (TÂN XUÂN – XUÂN THỚI SƠN – XUÂN THỚI THƯỢNG)QUỐC LỘ 22TRẦN VĂN MƯỜI             520
TRẦN VĂN MƯỜIKÊNH TIÊU LIÊN Xà            470
72LIÊN XÃ TÂN THỚI NHÌ – THỊ TRẤNQUỐC LỘ 22HƯƠNG LỘ 60          1,040
73LIÊN XÃ THỊ TRẤN – TÂN HIỆPLÝ NAM ĐẾDƯƠNG CÔNG KHI          1,170
74LIÊN XÃ THỊ TRẤN – THỚI TAM THÔNQUANG TRUNGTRỊNH THỊ MIẾNG          1,040
75LIÊN XÃ THỊ TRẤN – THỚI TAM THÔNNGÃ BA CHÙALÊ THỊ HÀ          1,040
76LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN – ĐÔNG THẠNHĐẶNG THÚC VINHTRỊNH THỊ MIẾNG             610
77LÝ NAM ĐẾTRỌN ĐƯỜNG          6,750
78LÝ THƯỜNG KIỆTTRỌN ĐƯỜNG          3,890
79MỸ HUỀTHIÊN QUANGTÂN XUÂN – TRUNG CHÁNH 1             650
80NAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM)BÀ ĐIỂM 12NAM LÂN 5             780
81NAM LÂN 5 (BÀ ĐIỂM)QUỐC LỘ 1ABÀ ĐIỂM 8             780
82NGÔ QUYỀNTRỌN ĐƯỜNG          6,230
83NGUYỄN ẢNH THỦPHAN VĂN HỚNQUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH)          3,890
QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH)TÔ KÝ          6,260
TÔ KÝPHƯỜNG HIỆP THÀNH – Q12          3,510
84NGUYỄN HỮU CẦUNGUYỄN ẢNH THỦTÔ KÝ          1,040
85NGUYỄN THỊ SÓCNGUYỄN ẢNH THỦNGÃ 3 QUỐC LỘ 22          3,120
86NGUYỄN THỊ THỬNGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9)PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14)          1,040
87NGUYỄN VĂN BỨANGÃ 4 HÓC MÔNPHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14)          1,820
PHAN VĂN HỚNGIÁP TỈNH LONG AN          1,300
88NHÀ VUÔNGQUỐC LỘ 22 (ĐƯỜNG XUYÊN Á)ĐỒNG TÂM             780
89NHỊ BÌNH 1 (NHỊ BÌNH)CẦU BÀ MỄNĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8             390
90NHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH)Đ. BÙI CÔNG TRỪNGCẦU BÀ MỄN             520
91NHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH)Đ. BÙI CÔNG TRỪNG
(NGÃ 3 CÂY KHẾ)
GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A             520
92NHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH)Đ. BÙI CÔNG TRỪNG
(BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ)
SÔNG SÀI GÒN             520
93NHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH)NHỊ BÌNH 9NHỊ BÌNH 8             520
94PHẠM VĂN SÁNGTỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNGRANH HUYỆN BÌNH CHÁNH             780
95PHAN VĂN ĐỐIPHAN VĂN HỚNCẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH)          1,820
96PHAN VĂN HỚNQUỐC LỘ 1ATRẦN VĂN MƯỜI          2,460
TRẦN VĂN MƯỜINGUYỄN VĂN BỨA          1,690
97QUANG TRUNGLÝ THƯỜNG KIỆTNGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15)          6,490
98QUỐC LỘ 1ACẦU VƯỢT AN SƯƠNGCẦU BÌNH PHÚ TÂY          3,370
99QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)CẦU VƯỢT AN SƯƠNGNGÃ 4 TRUNG CHÁNH          4,000
NGÃ 4 TRUNG CHÁNHNGÃ 4 HỒNG CHÂU          2,750
NGÃ 4 HỒNG CHÂUCẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)          1,820
100RẠCH HÓC MÔNKHU PHỐ 1KHU PHỐ 6          1,230
101RẠCH HÓC MÔNKHU PHỐ 7KHU PHỐ 8          1,230
102RANH ẤP MỸ HÒA 1 – MỸ HÒA 3TRUNG MỸĐỒNG TÂM             780
103RANH XÃ TRUNG CHÁNH – TÂN XUÂNTÔ KÝTRUNG MỸ             780
104RỖNG BÀNG XÃ TÂN HIỆPDƯƠNG CÔNG KHIDƯƠNG CÔNG KHI             650
105SỐ 05 XÃ TÂN THỚI NHÌQUỐC LỘ 22HƯƠNG LỘ 60             780
106SỐ 06 XÃ TÂN THỚI NHÌQUỐC LỘ 22HƯƠNG LỘ 60             600
107SỐ 07 XÃ TÂN THỚI NHÌQUỐC LỘ 22HƯƠNG LỘ 60             650
108ĐƯỜNG SỐ 08 – MỸ HÒA 3
(TÂN XUÂN)
TÂN XUÂN 6RANH TÂN XUÂN-TRUNG CHÁNH             520
109SỐ 12 XÃ TÂN THỚI NHÌDƯƠNG CÔNG KHINHÀ ÔNG 2 Ơ             520
110SỐ 14 XÃ TÂN THỚI NHÌDƯƠNG CÔNG KHICẦU ÔNG 6 KÉO             610
111SỐ 17 XÃ TÂN THỚI NHÌTHÁNH GIÊSUĐƯỜNG SỐ 8             700
112SỐ 8 XÃ TÂN THỚI NHÌQUỐC LỘ 22DƯƠNG CÔNG KHI             650
113TÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP)ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI
             520
114TÂN HIỆP 6DƯƠNG CÔNG KHIHƯƠNG LỘ 60             520
115TÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP)Đ RỖNG BANG
(CHÙA CÔ XI)
HƯƠNG LỘ 65             520
116TÂN THỚI NHÌ 28 (TÂN THỚI NHÌ)TÂN THỚI NHÌ 26TÂN THỚI NHÌ 9             520
117TÂN TIẾN 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG)QUỐC LỘ 22TRỌN ĐƯỜNG             520
118TÂN TIẾN 10 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 21TÂN TIẾN 4             520
119TÂN TIẾN 11
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
TÂN TIẾN 7TÂN TIẾN 1             780
120TÂN TIẾN 12
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
TÂN TIẾN 7TÂN TIẾN 1             780
121TÂN TIẾN 2 (XUÂN THỚI ĐÔNG)QUỐC LỘ 22TRỌN ĐƯỜNG             520
122TÂN TIẾN 3 (XUÂN THỚI ĐÔNG)QUỐC LỘ 22TÂN TIẾN 8             520
123TÂN TIẾN 4
(XUÂN THỚI ĐÔNG)
QUỐC LỘ 22XUÂN THỚI 5             550
124TÂN TIẾN 5 (XUÂN THỚI ĐÔNG)QUỐC LỘ 22TRỌN ĐƯỜNG             520
125TÂN TIẾN 6 (XUÂN THỚI ĐÔNG)QUỐC LỘ 22TRỌN ĐƯỜNG             520
126TÂN TIẾN 7 (XUÂN THỚI ĐÔNG)QUỐC LỘ 22TRỌN ĐƯỜNG             520
127TÂN TIẾN 8 (XUÂN THỚI ĐÔNG)TÂN TIẾN 1XUÂN THỚI 5             520
128TÂN TIẾN 9 (XUÂN THỚI ĐÔNG)TÂN TIẾN 1TRỌN ĐƯỜNG             520
129TÂN XUÂN 1
(TÂN XUÂN)
BÀ TRIỆULÊ THỊ HÀ             520
LÊ THỊ HÀTÂN XUÂN 2             520
130TÂN XUÂN 3
(TÂN XUÂN)
RANH TÂN XUÂN-TRUNG CHÁNHTÔ KÝ             520
131TÂN XUÂN 4
(TÂN XUÂN)
QUỐC LỘ 22TRUNG MỸ-TÂN XUÂN             520
132TÂN XUÂN 5
(TÂN XUÂN)
ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22TRUNG MỸ-TÂN XUÂN             390
133TÂN XUÂN 7
(TÂN XUÂN)
SỐ 08-MỸ HÒA 3TRUNG MỸ-TÂN XUÂN             390
134THÁI BÌNHNGUYỄN ẢNH THỦHỒ NGỌC CẨN             780
135THIÊN QUANGTÔ KÝTRUNG MỸ – TÂN XUÂN             780
136THỚI TAM THÔN 11A
(THỚI TAM THÔN)
ĐẶNG THÚC VỊNHĐ.LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN -THỊ TRẤN             780
137THỚI TAM THÔN 13
(THỚI TAM THÔN)
TRỊNH THỊ MIẾNGTUYẾN 5 THỚI TAM THÔN             780
138THỚI TAM THÔN 6
(THỚI TAM THÔN)
NGÃ 5 TAM ĐÔNGNGUYỄN ẢNH THỦ             420
139THỚI TÂY – TÂN HIỆP (ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5)NGÃ 3 CÂY DONGĐƯỜNG TÂN HIỆP 6             650
140THƯƠNG MẠI 1NGUYỄN ẢNH THỦQUANG TRUNG             780
141THƯƠNG MẠI 3NGUYỄN ẢNH THỦQUANG TRUNG          1,040
142TÔ KÝNGUYỄN ẢNH THỦNGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15)          3,300
143TRẦN BÌNH TRỌNGTRỌN ĐƯỜNG          6,230
144TRẦN KHẮC CHÂNTRỌN ĐƯỜNG          3,880
145TRẦN VĂN MƯỜINGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22)PHAN VĂN HỚN          1,560
146TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP)BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU)ĐỖ VĂN DẬY             910
147TRUNG ĐÔNG 11
(THỚI TAM THÔN)
TRỊNH THỊ MIẾNGKÊNH  T2             420
148TRUNG ĐÔNG 12
(THỚI TAM THÔN)
TRỊNH THỊ MIẾNGKÊNH  T1             420
149TRUNG ĐÔNG 7
(THỚI TAM THÔN)
Đ LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN-ĐÔNG THẠNHCẦU ĐỘI 4             390
150TRUNG ĐÔNG 8
(THỚI TAM THÔN)
Đ LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN-ĐÔNG THẠNHRẠCH HÓC MÔN             390
151TRUNG MỸNGUYỄN ẢNH THỦLÊ THỊ HÀ             830
LÊ THỊ HÀQUỐC LỘ 22             610
152TRƯNG NỮ VƯƠNGQUANG TRUNGTRẦN KHẮC CHÂN          6,750
TRẦN KHẮC CHÂNLÒ SÁT SINH          3,890
153TRƯNG VƯƠNG 3NGUYỄN ẢNH THỦTUYẾN ỐNG NƯỚC             780
154TUYẾN 5 XÃ THỚI TAM THÔNTÔ KÝKÊNH TRẦN QUANG CƠ             780
155TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔNĐẶNG THÚC VỊNHLIÊN XÃ THỚI TAM THÔN – ĐÔNG THẠNH             910
156VẠN HẠNH 1NGUYỄN ẢNH THỦTRUNG MỸ – TÂN XUÂN             780
157VẠN HẠNH 3NGUYỄN ẢNH THỦVẠN HẠNH 1             780
158VẠN HẠNH 4NGUYỄN ẢNH THỦVẠN HẠNH 1             780
159XUÂN THỚI 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG)QUỐC LỘ 22TRẦN VĂN MƯỜI             520
TRẦN VĂN MƯỜITRỌN ĐƯỜNG             470
160XUÂN THỚI 10 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 2TRỌN ĐƯỜNG             520
161XUÂN THỚI 11 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 2XUÂN THỚI 4             390
162XUÂN THỚI 12 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 8TRỌN ĐƯỜNG             390
163XUÂN THỚI 13 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 8TRỌN ĐƯỜNG             390
164XUÂN THỚI 14 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 23TRỌN ĐƯỜNG             390
165XUÂN THỚI 15XUÂN THỚI 3QUỐC LỘ 22             520
166XUÂN THỚI 16 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 3QUỐC LỘ 22             520
167XUÂN THỚI 17 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 5XUÂN THỚI 19             390
168XUÂN THỚI 18 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 17XUÂN THỚI 9             390
169XUÂN THỚI 19 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 18TRỌN ĐƯỜNG             390
170XUÂN THỚI 2 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNGTRẦN VĂN MƯỜIKÊNH TIÊU LIÊN XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG – XUÂN THỚI SƠN             650
171XUÂN THỚI 20 (XUÂN THỚI ĐÔNG)TRÂN VĂN MƯỜIXUÂN THỚI 8             610
172XUÂN THỚI 21 (XUÂN THỚI ĐÔNG)QUỐC LỘ 22TRỌN ĐƯỜNG             470
173XUÂN THỚI 23TRẦN VĂN MƯỜIQUỐC LỘ 22             520
174XUÂN THỚI 3 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNGQUỐC LỘ 22TRẦN VĂN MƯỜI             520
175XUÂN THỚI 4 (XUÂN THỚI ĐÔNG)XUÂN THỚI 8ĐƯỜNG NHỰA ÁP 1.2.3 XÃ XUÂN THỚI SƠN             390
176XUÂN THỚI 5TRẦN VĂN MƯỜIQUỐC LỘ 22             470
177XUÂN THỚI 6TRẦN VĂN MƯỜIKÊNH TIÊU LIÊN Xà            520
178XUÂN THỚI 7XUÂN THỚI 2XUÂN THỚI 23             520
179XUÂN THỚI 8TRẦN VĂN MƯỜITUYẾN LIÊN XÃ (TÂN XUÂN – XUÂN THỚI SƠN – XUÂN THỚI THƯỢNG)             520
180XUÂN THỚI 9XUÂN THỚI 3ĐƯỜNG LIÊN XÃ: TÂN XUÂN-XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG             470
181XUÂN THỚI SƠN 1NGUYỄN VĂN BỨADƯƠNG CÔNG KHI             470
182XUÂN THỚI SƠN 16ĐẦU XUÂN THỚI SƠN 1XUÂN THỚI SƠN 4             470
183XUÂN THỚI SƠN 2NGUYỄN VĂN BỨADƯƠNG CÔNG KHI             470
184XUÂN THỚI SƠN 2NGUYỄN VĂN BỨACUỐI XUÂN THỚI SƠN 20             610
185XUÂN THỚI SƠN 20NGUYỄN THỊ THỬCUỐI ĐƯỜNG             610
186XUÂN THỚI SƠN 20CNGUYỄN THỊ THỬXUÂN THỚI SƠN 17             470
187XUÂN THỚI SƠN 21
(XUÂN THỚI SƠN)
NGUYỄN THỊ THỬXUÂN THỚI SƠN 38             520
188XUÂN THỚI SƠN 22NGUYỄN THỊ THỬKÊNH TIÊU LIÊN Xà            470
189XUÂN THỚI SƠN 26
(XUÂN THỚI SƠN)
NGUYỄN VĂN BỨAXUÂN THỚI SƠN 1             520
190XUÂN THỚI SƠN 27
(XUÂN THỚI SƠN)
XUÂN THỚI SƠN 26XUÂN THỚI SƠN 1             520
191XUÂN THỚI SƠN 37NGUYỄN VĂN BỨADƯƠNG CÔNG KHI             470
192XUÂN THỚI SƠN 38CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20GIÁP XTT (DỌC KÊNH LIÊN XÃ)             470
193XUÂN THỚI SƠN 4NGUYỄN VĂN BỨADƯƠNG CÔNG KHI             470
194XUÂN THỚI SƠN 5ĐẶNG CÔNG BỈNHCUỐI KÊNH 6             470
195XUÂN THỚI SƠN 6
(XUÂN THỚI SƠN)
XUÂN THỚI SƠN 8ĐẶNG CÔNG BỈNH             520
196XUÂN THỚI SƠN 8
(XUÂN THỚI SƠN)
DƯƠNG CÔNG KHIXUÂN THỚI SƠN 6             520
197XUÂN THỚI SƠN A
(XUÂN THỚI SƠN)
RANH XÃ TÂN THỚI NHÌXUÂN THỚI SƠN 6             520
198XUÂN THỚI THƯỢNG 15 (ẤP 1)XUÂN THỚI THƯỢNG 16DƯƠNG CÔNG KHI             520
199XUÂN THỚI THƯỢNG 16 (ẤP 1)XUÂN THỚI THƯỢNG 16 (ẤP 1)XUÂN THỚI THƯỢNG 17             570
200XUÂN THỚI THƯỢNG 17 (ẤP 1)XUÂN THỚI THƯỢNG 1DƯƠNG CÔNG KHI             570
201XUÂN THỚI THƯỢNG 23 (ẤP 4)XUÂN THỚI THƯỢNG 4XUÂN THỚI THƯỢNG 24             570
202XUÂN THỚI THƯỢNG 24 (ẤP 4)XUÂN THỚI THƯỢNG 1XUÂN THỚI THƯỢNG 4             520
203XUÂN THỚI THƯỢNG 26XUÂN THỚI THƯỢNG 4XUÂN THỚI THƯỢNG 26-4             520
204XUÂN THỚI THƯỢNG 30 (XUÂN THỚI THƯỢNG)PHAN VĂN HỚNTRỌN ĐƯỜNG             520
205XUÂN THỚI THƯỢNG 4 (ẤP 4)PHAN VĂN HỚNXUÂN THỚI THƯỢNG 2             520
206XUÂN THỚI THƯỢNG 5 (ẤP 5)PHAN VĂN HỚNNGUYỄN THỊ THỬ             520
207XUÂN THỚI THƯỢNG 6 (ẤP 2)NGUYỄN THỊ THỬTRẦN VĂN MƯỜI             520
208XUÂN THỚI THƯỢNG 7 (ẤP 3)TRẦN VĂN MƯỜIBÀ ĐIỂM 1             830
209XUÂN THỚI THƯỢNG 8 (ẤP 3)PHAN VĂN HỚNBÀ ĐIỂM 1             650
210XUÂN THỚI THƯỢNG 9 (ẤP 3)TRẦN VĂN MƯỜIXUÂN THỚI THƯỢNG 8             650

Tin mới Tài chính, Kế toán, Thuế

Không biết tự chăm sóc bản thân, sống đua đòi triệu phú, thậm chí ngay diện tích căn nhà đang ở to h [...]

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng chữ ký số Viettel trong Hải quan điện tử phiên bản đầy đủ nhất [...]

Triển khai cấp 6000 chữ ký số cho Ngành BHXH trong thực hiện giao dịch điện tử năm 2015 và sẽ tiếp t [...]

Chữ ký số Ngân hàng trên môi trường mạng có ý nghĩa như chữ ký tay của các cá nhân trong các văn bản [...]

Cũng như các hoạt động giao dịch quan trọng khác, giao dịch chứng khoán đã trở nên dễ dàng, an toàn [...]

Tin tức, kiến thức, kinh nghiệm Nhà đất

Cách bố trí các cửa ra vào trong nhà phố hợp phong thuỷ Nhà phố tại các đô thị có đặc trưng dạng ống [...]

Cách bố trí cửa chính để thu nạp khí vượng vào nhà Theo quan niệm của phong thuỷ truyền thống, cửa c [...]

Những lời khuyên vàng cho phòng tắm Phòng tắm cũng là không gian quan trọng mang lại cho gia chủ nhữ [...]

Phong thủy văn phòng: Những điều cấm kỵ và cách hóa giải Phong thủy trong các không gian sinh hoạt v [...]

Nên bán nhà hay cho thuê lại?Thông thường khi có nhu cầu chuyển sang khu vực khác sinh sống người ta [...]

Trackbacks

  1. […] 23. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN HÓC MÔN TP.HCM 2015-2019 […]