Sửa đổi bổ sung một số điều các Luật về thuế từ 01/01/2015

Theo Công văn số 17526/BTC-TCT, từ 01/01/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới quan trọng nổi bật như sau

Điểm mới về Thuế TNDN, GTGT, TNCN theo TT 151/2014/TT-BTC

Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế có những điểm mới về Thuế TNDN, thuế GTGT, Thuế TNCN đáng lưu ý.

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư 109/2014/TT-BTC: Miễn thuế nhiều mặt hàng

Ngày 15/8, Bộ TC ban hành Thông tư 109/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg. Theo đó sẽ miễn thuế nhiều loại hàng hóa đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Thông tư 78/2014/TT-BTC: Điểm mới về thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP của CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tháo gỡ vướng mắc thuế thu nhập cá nhân

Được hoàn thuế với tài sản cho thuê chịu thuế dưới 100 triệu đồng/năm; tiền thuê nhà của người lao động được trả thay không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế; chính sách xử phạt với lao động “ngoại” chưa kê hoặc kê thiếu thu nhập chịu thuế…

Hỏi – đáp về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Một số thắc mắc về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đã được Bộ Tài chính trả lời mới đây về quyết toán thuế cho lao động đã nghỉ hưu, lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng.

Vô tình sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cũng bị xử phạt?

Theo quy định của Chính phủ, các hành vi cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập; sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; đặt in hoá đơn giả… sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng và có thể bị truy tố trước pháp luật tùy theo mức độ vi phạm. […]

Phân biệt hóa đơn hợp pháp và hóa đơn bất hợp pháp

Thế nào là hóa đơn hợp pháp ? hóa đơn bất hợp pháp ? thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ? Chúng tôi xin chia sẻ cách phân biệt theo TT 64/2013/TT-BTCT

Bộ Tài chính trả lời thắc mắc thuế Thu nhập cá nhân

Thắc mắc về thuế Thu nhập cá nhân được gửi đến Bộ Tài chính và đã được trả lời về: giảm trừ gia cảnh, quyết toán thuế TNCN, Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Các loại thuế khoán cho cá nhân, hộ kinh doanh cá thể

Các loại thuế khoán áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán gồm thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Hướng dẫn cách tính và các quy định.

Điểm mới tại Thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN

Điểm mới tại Thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân : xác định cá nhân cư trú, mức giảm trừ gia cảnh, khoản được trừ, tỷ lệ và mức khấu trừ, …