Đố tục giảng thanh

Những câu đố mà khi đọc lên các bạn sẽ cho rằng tục tĩu, bậy bạ… thực tế thì đó là những đồ vật, trái cây, hành động.. rất bình thường. Dưới 18 cấm vào 😀

Pages: 1 2 3 4 5