Đất đã bán cho chính quyền thôn có lấy lại được không?

Thôn mua đất của gia đình tôi với mục đích mở rộng đường nhưng lại đem bán thành đất ở cho gia đình khác với giá cao hơn. Gia đình tôi muốn lấy lại miếng đất đã bán đó, tôi phải làm thế nào?

Tranh chấp tiền bồi thường thu hồi đất

Tôi đã mua mảnh đất của ông Văn, khi NN thu hồi và trả tiền bồi thường cho tôi thì ông Văn yêu cầu đưa số tiền đó cho ông với lý do sổ đỏ vẫn mang tên ông..